1. Taraflar

1.1. İş bu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan TICKETPAYZ Kullanım Sözleşmesi (bundan böyle kısaca ‘Kullanım Sözleşmesi’ olarak anılacaktır), “TICKETPAYZ Payment Services LLC.” İle Site’ye üye olan “Kullanıcı” arasında, Kullanıcının Siteye elektronik ortamda üye olması anında Sitede sunulan hizmetleri kullanırken karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirtmek amacı ile düzenlenmiştir.

2. Tanımlar

2.1. TICKETPAYZ : Tumas Fenech St. Yunic Apt. No:17 Birkirkara / Malta adresli ‘TICKETPAYZ Payment Services LLC.

2.2 Sanal Para : Sanalgrafik/şifreli olarak güvenli işlem yapmaya ve ek sanal para arzına olanak sağlayan dijital değerlere, Sanal-Para denir. Sanal-paralar, alternatif para birimidirler, dijitaldirler ve talep edildiğinde real paralara dönüştürülebilirler.

2.3 Kullanıcı : Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmetlerden yararlanan gerçek kişi.

2.4 Site : www.TICKETPAYZ.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

3. Hak ve Yükümlülükler

3.1. TICKETPAYZ hizmetine bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi, (üçüncü partilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere) TICKETPAYZ Payments Services LLT. Şirketine aittir. Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif hakları tamamen TICKETPAYZ’a aittir. Servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına hiçbir şekilde izin verilmemektedir.

3.2. Kullanıcı; hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, kendi üyeliğini her ne nam ve ad altında olursa olsun başkasına kullandıramaz. Bu durumda TICKETPAYZ kullanıcının hesabını iptal etme, durdurma, askıya alma hakkına sahiptir. Kullanıcının sanal para varlıkları bu durumdan etkilenmez.

3.3. Site’ye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, ayrıca şifre ve kullanıcı adının korunmasından, başka kimselerle paylaşılmamasından kullanıcının kendisi sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve TICKETPAYZ servislerinin kullanılması halinde TICKETPAYZ hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.4. Site’nin, kullanıcının hatasından doğan veya doğacak, her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı TICKETPAYZ yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5. Kullanıcılar yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların hukuka aykırı işlem yapmalarının fark edilmesi halinde, TICKETPAYZ hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi, TICKETPAYZ, her türlü hukuki yola başvurma ve gerekli güvenlik tedbirlerini alma, hakkına sahiptir.

3.6. Kullanıcıların Site üzerinde aldığı hizmetleri kullanarak yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. TICKETPAYZ’in hiçbir hukuki ya da idari sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7. Kullanıcılar sitede hesap sahibi olmak için bir üye formu doldururlar. İşlem yapmak isteyen kullanıcıların kimlik ve adres bilgilerini belgelemek zorundadırlar. Aksi takdirde, TICKETPAYZ’in işlem yapmamak ya da hesabı durdurma hakkı tek taraflı olarak saklıdır.

3.8. TICKETPAYZ, işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir.

3.9. Para yatırma işlemlerinin, Kullanıcı ile aynı ismin altına kayıtlı olan banka hesabından yapılması zorunludur.

3.10. ATM'ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile transfer yapılmamalıdır. Bu tip işlemlerin saptanması durumunda, TICKETPAYZ’in söz konusu transferleri iade etme hakkına sahiptir.

3.11. Para yatırma ve çekme işlemleri sürelerinde beyan edilen sürelerin dışında işlem yapılması durumunda TICKETPAYZ doğacak veya doğabilecek zararlar veya kayıplardan sorumlu değildir.

3.12. TICKETPAYZ reddettiği ve gerçekleştirmediği transferlerin iadesi için kimlik ibrazı ve transfer gerçekleştiren kişinin banka hesabı bilgisini isteme hakkında sahiptir.

3.13. TICKETPAYZ para yatırma ve çekme kurallarında değişiklik yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Para yatırma ve çekme kuralları, site üzerindeki yardım sayfalarında ve diğer sayfalarda bulunan uyarılar ve kuralların bütünüdür.

3.14. TICKETPAYZ destek hizmetlerini yalnızca destek@TICKETPAYZ.com e-posta adresi üzerinden sağlamaktadır. TICKETPAYZ bu e-posta adresi dışında bir yöntem ile kullanıcılarına destek hizmeti sağlamaz, destek yazışmalarında şifre sormaz, kullanıcılarından sanal para göndermeleri için bir sanal para adresi bildirmez. Bu husus bir tebliğ niteliğinde olup, TICKETPAYZ bahsi geçen e-posta adresi dışındaki bir adresten gönderilmiş bir e-posta sebebiyle kullanıcılarının uğradığı ya da uğraması muhtemel zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamaz.

3.15. Kullanıcılar kendi hesaplarının güvenliklerini sağlamak zorundadır. Tavsiye edilen güvenlik önlemleri:

3.15.1. Güçlü bir şifre kullanılması
3.15.2 Kullanıcı adı ve şifresinin kimseyle paylaşılmaması
3.15.3. Site’de kullanılan şifrenin yalnızca Site'de kullanılması

3.16. TICKETPAYZ bir sanal para alış satış platformudur. Site üzerinden kullanıcılar birbirlerine açık arttırma veya eksiltme yöntemi ile sanal para birimlerini alır veya satarlar. TICKETPAYZ bir aracı sitedir. Sitede oluşan fiyatları TICKETPAYZ belirlemez. Fiyatlarda olan değişikliklerden dolayı kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan ya da doğacak zararlardan TICKETPAYZ sorumlu tutulamaz.

3.17. TICKETPAYZ benzer alış satış platformlarından bağımsız bir şirkettir ve herhangi bir kuruluşun temsilcisi değildir. Kullanıcı tarafından TICKETPAYZ haricinde bir alış satış platformunda yapılan alış satış işlemlerinden ve bu işlemlerden doğan ya da doğacak TICKETPAYZ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.18. Sanal para birimlerine yatırım yapmanın getirdiği belli başlı riskler vardır. Kullanıcılar işbu sözleşmenin kabul edilip onaylanması ile sanal para birimlerine yatırımının risklerini anladıklarını ve yatırımın sebep olduğu ya da olabileceği zarar ve ziyanlardan TICKETPAYZ’i sorumlu tutmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. Fiyat değişimlerinden oluşan kâr ve zararlardan kullanıcılar sorumludur. Kullanıcıların, bir kayıp ya da zarar yaşaması durumunda TICKETPAYZ’den hiçbir hak talep edemezler.

3.19. TICKETPAYZ üzerinden satın alınan sanal paraların nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, teknik olarak takibi mümkün değildir. Sanal paraların kötüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından TICKETPAYZ sorumlu tutulamaz.

3.20. Sanal para kullanımı ile ilgili yasal sorumluluklar ve vergi mükellefiyetlerinden kullanıcılar bizzat sorumludur. TICKETPAYZ, Kullanıcıların kazanç ve kayıplarından oluşan vergisel mükellefiyetlerinden sorumlu tutulamaz.

3.21. TICKETPAYZ, Kullanıcılar adına muhafaza edilen hesaplarda bulunan sanal paraların güvenliği için basiretli bir tüccar olarak azami özeni göstermekle yükümlüdür. Kullanıcılara ait sanal paralar herhangi bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda (cold storage) saklanır. Ancak TICKETPAYZ’in tüm bu çabalarına rağmen yine de oluşabilecek hırsızlık / dolandırıcılık olaylarından dolayı TICKETPAYZ sorumlu tutulamaz.

3.22. Kullanıcıların 18 yaşından büyük olması zorunludur. 18 yaş kriteri, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine göre belirlenmektedir. Kullanıcı işbu sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. TICKETPAYZ, herhangi bir nedenle sahibinin 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiği veya 18 yaşından küçüklerce kullanıldığından şüphe ettiği Kullanıcı hesaplarını ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir. 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden Kullanıcı, bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan res’en sorumludur. TICKETPAYZ, Kullanıcı ile ilgili tüm işlemlerde bu beyana itimat eder ve buna göre davranır.

3.23. Her Kullanıcı, sadece bir Kullanıcı hesabına sahip olabilir. Kullanıcı Site'yi sadece işbu Sözleşme'de tanımlanan hizmetlerden faydalanılması amacı ile kullanabilir. TICKETPAYZ, aynı kişi tarafından kullanılan birden fazla Kullanıcı hesabı bulunması durumunda ilgili Kullanıcı hesaplarını ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir.

3.24. TICKETPAYZ, işlemlerin teknik hatalardan dolayı, gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi durumlarda, sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında bu Kullanıcı hesapları doldurulabilir. Bu tarz işlemlerden dolayı TICKETPAYZ sorumlu tutulamaz ve hak talep edilemez.

3.25. Kullanıcıların TICKETPAYZ ile sözlü ve yazılı iletişimde, saygısızlık ve hakaret içeren tavırları karşısında, TICKETPAYZ`in Kullanıcı hesabını dondurma, kapatma ve hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

4. Ücretlendirme

4.1. TICKETPAYZ, Hizmet'lerle ilgili ücretleri Site'nin 'Yardım' bölümünde ilan edecektir. Site’nin yardım bölümüne www.TICKETPAYZ.com.tr/help adresinden ulaşılabilmektedir. Ücretler, yardım bölümünde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

4.2. TICKETPAYZ, her alış ve satış işlemlerinde kullanıcılarından kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir. TICKETPAYZ, zaman zaman bu ücretler ve oranlar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

4.3. TICKETPAYZ, her TL çekme işleminde kullanıcılarından kendi belirlediği bir işlem ücreti alma hakkına sahiptir. Kullanıcı, iş bu sözleşmenin kabul ve onaylanması ile, bu işlem ücretinin alınmasını kabul etmiş sayılacaktır.

4.4. Sanal para transferleri iade edilemez, dolayısıyla TICKETPAYZ tarafından tahsis edilen komisyon veya işlem ücretlerinin iadesi mümkün değildir ve kullanıcıların bu ücretlerin iadesini isteme hakkı bulunmamaktadır.